Hydrogeologický informační systém

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:start

Hydrogeologický informační systém HgIS

Součástí práce hydrogeologa je zpracování dat včetně tvorby grafů, tabulek, profilů vrtů, geologických řezů a map. Takováto (do značné míry rutinní) práce s daty však představuje významné provozní náklady organizace. Informační systém HgIS spravuje hydrogeologická data a takové výstupy zprostředkovává. Jeho funkcí je načítat data ze zdrojových formátů (Geofond, Labsystém, geologické popisy vrtů, výstupy z měřicích zařízení, Excel, textové soubory atd.). Data jsou za pomoci ETL („datová pumpa“) načtena do databáze (datový sklad – např. PostgreSQL) a takto uložená data jsou pak využívána pro tvorbu grafů, tabulek, profilů vrtů, geologických řezů, map, tiskových sestav (reportů) analýz, modelů či jsou exportována do vizualizačních a simulačních programů.

Schéma architektury HgIS – šipky naznačují tok dat

Unikátní architektura umožňuje systém využít pro včasné varování, sestavování tiskových sestav online či jejich zasílání e-mailem v různých formátech (Word, Excel, pdf) a mnohé další. Využité technologie, komponenty systému i zkušenosti je možno využít pro dílčí úlohy při zachování existujících informačních systémů i stylu práce v organizacích. Prvním ryze praktickým krokem pro nasazení systému v organizaci je vytvořit transformace dat ze zdrojových formátů (formuláře, laboratoř, existující systémy, dataloggery atd.). Budeme rádi za zaslání takových formátů, abychom mohli implementovat jejich načítání do systému a bezplatně přizpůsobit systém vašim potřebám.


Stručně

Vstupy
Laboratorní systém Labsystém
GDO: soubory MS Access a XML (eEarth) Geofond
zatím načítání některých dat gdBase
nejrůznější tabulky např. v Excelu tabulky
archivní průzkumné vrty ve Wordu ze systému Geobanka firmy Data-PC Sokolov Geobanka
strojově generované textové exporty inklinometrie
téměř libovolné formáty dataloggery …

Informační
systém


uložení v relační databázi
HgIS

vstupy -> uložení -> výstupy

Výstupy

výstupy v Eceluvýstupy ve Wordu tabulky, grafy
program EnviroInsitevýstupy v Eceluvýstupy ve Worduvrtné profily
program EnviroInsitegeologické řezy
program EnviroInsite GIS mapy

(vše na webu i e-mailem)

HgIS provádí sběr dat v různých formátech (soubory, databáze či dálkový sběr dat) a jejich zpracování (převody jednotek a veličin, výpočty a modely). Výsledky (např. tabulky, grafy a mapy) jsou dostupné v běžných formátech (pdf, Word, Excel). Jsou dostupné uživatelům na webu či jsou rozesílány např. e-mailem v pravidelných intervalech či při událostech (např. překročení stanovené hodnoty). ==== Funkce HgIS ==== * import a export dat v libovolných formátech * uložení libovolného typu dat * vizualizace * analýzy dat, modely * automatizace, rozesílání e-mailem

cs/start.txt · Poslední úprava: 2016-11-06 autor: Kamil Nešetřil

Nástroje pro stránku